Artists

Artists

Frederik de Wilde

Frederik de Wilde presenteert ‘α town and citizen sensing’: twee artistieke interpretaties van straling en kernenergie. Door zoiets “ongrijpbaars” te visualiseren en hoorbaar te maken, maakt hij niet alleen de impact van straling tastbaar, maar ook de rol van de mens daarbinnen.

LEAD ANGELS 1.0 [prototypes]

Onze wereld verandert snel. Door onze omgeving en lichaam te monitoren kunnen we veranderingen in beeld brengen, kunnen we onze leefomgeving begrijpen en kunnen we bewustwording creëren over de wereld en onszelf. Lead Angels 1.0 [prototypes] vestigt de aandacht op het menselijk ingrijpen in onze leefomgeving. Het werk is een techno-poëtische meditatie over de beheersing van chaos, straling, bederf, energie, leven en dood.

Het ultraviolette licht op de uraniumglas staven maakt de (in normale omstandigheden) onzichtbare straling en deeltjes zichtbaar. De staven draaien onregelmatig op basis van realtime metingen van het verval van alfadeeltjes. Elke meting triggert rotaties van de uraniumstaven, de richting, uv-flitsen en Geiger-klikken. De straling die door de Lead Angels wordt geregistreerd, komt van het uraniumzout in het glas, kosmische straling en straling uit directe omgeving. Verval van radioactiviteit is random en daar maakt de installatie gebruik van. De naam Lead Angels (engelen van lood) is geïnspireerd door een element in lood dat gebruikt wordt in nucleaire centrales als beschermingsmateriaal tegen straling. Het publiek kan de dynamiek van de twee Lead Angels beïnvloeden met een klein monster uraniumerts.

FUKUSHIMA 31.5M

Fukushima 31.5M is het nieuwste werk van Frederik De Wilde in samenwerking met Frederik Vanhoutte dat voor het eerst getoond wordt.

Fukushima 31.5M is een artistieke datavisualisatie van 31.5M datapunten of metingen van nucleaire straling geregistreerd door vrijwilligers die met een pancake detector, gemonteerd op de buitenkant van een auto, in Fukushima rondrijden. De metingen hebben voor het eerst plaatsgevonden in april 2011 en zijn sindsdien voortgezet. Het werk maakt gebruik van de bekende sonar visualisaties, in combinatie met een glitch esthetiek waarbij aspecten van de onderliggende geografie zichtbaar worden gemaakt.

De gegevens die gebruikt zijn voor het werk Fukushima 31.5M zijn afkomstig van Safecast, een wereldwijd sensornetwerk voor het verzamelen en delen van stralingsgegevens die gemeten zijn in en rondom Japan. In de screening ruimte van TETEM worden twee video’s getoond over de doelstellingen van Safecast en over het openlijk meten en delen van data verzameld in Fukushima.

Frederik de Wilde
Frederik de Wilde is een transdisciplinair kunstenaar die werkt op het snijvlak van kunst, wetenschap, biologie en technologie. De Wilde geeft nieuwe inzichten over de gevolgen van technologische veranderingen op de natuur, cultuur en de wereld. Zo ontwikkelde hij samen met Rice University (Houston) en NASA het zwartste zwart, een op nano-deeltjes-gebaseerde lab-creatie die ons begrip van het kleurenspectrum ontoereikend heeft verklaard en op hetzelfde moment een enorme schat aan mogelijkheden heeft geopend voor de kunst en wetenschap.