Artists

Artists

Guus Huiting

Sinds het begin van mijn studie Fine Art Media aan de AKI heb ik een fascinatie ontwikkeld voor het kopiëren en manipuleren van media. Ik leerde hoe het bestaande materiaal voor mij als een katalysator kon dienen in het creëren van nieuwe beelden en verhalen.
In een proces waarin het onderzoek hoger in aanzien stond dan het resultaat begon ik te experimenteren met verschillende manieren waarop associaties van beelden interactie met elkaar aangaan en hoe de betekenis van het origineel doordrukt in een nieuwe context.
Deze manier van werken maakt dat het materiaal bepaalt hoe het beeld tot stand komt en dat elk beeld haar unieke eigenaardigheden kent.


EN:

Ever since I started my study Fine Art Media at the AKI I developed a fascination for copying and manipulating media. I learned how existing material could serve me as a catalyst for creating new images and stories.
In a process, whilst educating myself was more important then the eventual product, I started to experiment with different ways in which associations of images interact with each other and how the meaning of the original presents itself in a new context.
This way of working ensures that the material decides how the image grows and that each image has her own unique oddities.