Artists

Artists

Hermen Maat + Karen Lancel

DIGITAL SYNESTHETIC E.E.G KISS [2015]

In E.E.G. Kiss onderzoekt kunstenaarsduo Lancel/Maat hoe onze kus vertaald kan worden naar digitale data: “Kunnen we digitaal meten wat we voelen tijdens een kus? Kunnen we de intimiteit van de kus online versturen? En willen we onze private kus saven en uploaden in een ‘transparante’ database? – zodat iemand anders onze kus, als een verhandelbaar produkt, opnieuw kan gebruiken?” Om deze vragen te beantwoorden werken zij samen met laboratoria voor neurowetenschappen, sensor technologie en sociale systemen in China en Nederland. Ze ontwerpen E.E.G. KISS: een ‘genetwerkt, neurofeedback systeem voor de kus’, een kus-ritueel om online te kussen in de wereld van Internet of things.

Door deze installatie wordt onderzocht hoe een kus kan worden vertaald naar data door middel van E.E.G. head sets. Kunnen we het gevoel van een kus meten, omzetten naar data en versturen om de grenzen van tijd en ruimte te doorkruisen? Het opslaan en versturen van biologische aanrakingen maakt een nieuwe vorm van echte online intimiteit. Probeer het zelf uit door te zoenen, te kijken, of de E.E.G. data te analyseren.

Met dank aan: MondriaanFonds; Baltan Laboratories / Holst Center / Fourtress Eindhoven / TASML Art, science media lab Beijing / TU Delft / STEIM.

 


EN:
Can I kiss you online?
‘I am part of the networks and the networks are part of me…I link, therefore I am.’ William .J. Mitchell
In E.E.G. KISS the artists investigate how a kiss can be translated into data. Can we measure a kiss and what kissers feel together?Can we transfer a kiss and it’s intimacy online? Do we want to saveour private kisses in a database – to be used by others?
Tele-presence technologies extend our bodies beyond biological boundaries in time and space, but they prevent us from touching.Can we design new rituals and tools to extend our senses and touch each other online? In performances and live kissing experiments with E.E.G. head sets to measure brainwaves, visitors are invited to participate in the role of kisser, voyeur, EEG data scanner. Visitors contribute in worldwide art & science E.E.G. KISS labs, to an ongoing research and development of the artists’ digital kiss ritual, leading to a Synesthetic EEG Kiss and a Global Kiss-In.