Artists

Artists

Nono Groenen

SIX SYSTEM

In mijn werk probeer ik ons onderbewuste esthetische gevoel te onderzoeken. Het is onmogelijk om objectief naar een gezicht of zelfs een abstract beeld te kijken. Dit onderzoek ik met verschillende methode’s zoals tekeningen, video’s en computer gegenereerde beelden.
In deze installatie heeft elk systeem een webcam aan het scherm bevestigd. Hiermee kan het het gezicht van de toeschouwer heel goed volgen. Elke zoveel seconden laat het een ander beeld zien en registreert dan hoe lang je kijkt en hoe je kijkt. Na deze informatie geanalyseerd te hebben zal het de vormen aanpassen aan de onderbewuste voorkeur van de toeschouwer. De systemen zijn met elkaar in competitie door aandacht te trekken met hun beste creaties.


EN:

In my work I try to research our subconscious aesthetic sense. It is impossible to objectively watch a face, or even an abstract shape. I research this in different ways like drawing, video and computer generation.
In this installation each system has a webcam mounted on the screen and with this it can track the face of the viewer very well. Every few seconds it shows another shape and tracks your viewing time and facial features. By analyzing this it will adjust the shapes to the subconscious preference of the viewer. The systems are competing with each other to draw the viewers’ attention with their best creations.