Artists

Artists

Ruben Pater

DRONE SOUNDS

Onder de naam “Untold Stories” doet Ruben Pater visueel verslag over geopolitieke vraagstukken. Hij initieert zelf projecten waarin onderzoek leidt tot beeldende verhalen voor een breed publiek. Zo zoekt hij naar nieuwe relaties tussen grafisch ontwerp en journalistiek. Zijn ‘Drone survival guide’ (2013) kreeg wereldwijd aandacht als een educatief en activistisch hulpmiddel tegen militaire drones. Een onderzoek naar communicatie over klimaatverandering in Nederland resulteerde in het handboek ‘Bescherming tegen Overstromingen’ (2011). ‘Double Standards’ (2012) onderzocht de rol van de maritieme handel bij de piraterij rond Somalië. Hij volgde de masteropleiding grafisch ontwerpen aan het Sandberg instituut in Amsterdam, en geeft les aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. 
Voor GOGBOT ontwikkelt Ruben Pater installaties van geluidsystemen op de Oude Markt, met geluidsbronnen van diverse drones. www.untold-stories.net

 


EN:
Under the name Untold Stories Ruben Pater creates visual narratives about geopolitical issues. He initiates projects in which research is followed by visual ways of storytelling for a wide audience, creating new relations between journalism and design. His ‘Drone Survival Guide’ (2013), received attention worldwide as an educational and activist tool against military drones. A research into disaster communication in times of climate change resulted in the ‘First Dutch Flood Manual’ (2011), and ‘Double Standards’ (2012) was an installation and publication about the role of global maritime trade in Somali piracy. He finished the master programme of design at the Sandberg institute in Amsterdam, and teaches at the Willem de Kooning Academy in Rotterdam.
For GOGBOT Ruben Pater develops soundsystems with drones sound recordings, installed outdoor on the Oude Markt