Artists

Artists

Vladimir Grafov

RANDOM SEEDS

Gebogen lichtoppervlakken worden geplaatst op het plein in een raster van onderling verbonden, alom aanwezig pixels, bestuurd vanuit een enkele bron. De bron is de live stream van continu gemeten, willekeurige kwantumfluctuaties van het elektromagnetisch veld in vacuüm, afkomstig van Quantum Optics Lab van de Australian National University. Deze willekeurige getallen worden omgezet in lichtpatronen die het pixelraster voeden en het plein verlichten op een onvoorspelbare manier.


EN:

Curved light surfaces are placed throughout the square , forming the grid of interconnected,  ubiquitously  present pixels, controlled from a single source. The source is the live stream of continuously measured  random quantum fluctuations of the electromagnetic field in vacuum from  Quantum Optics Lab of the Australian National University. Tapped random numbers are converted into the light patterns that feed the pixel grid, illuminating the square in an unpredictable way.